Usługi


Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarów Geometrycznych

Laboratorium prowadzi działalność naukową, dydaktyczną a także wykonuje pomiary w technice współrzędnościowej zlecone przez firmy zewnętrzne. Wyposażone jest w tomograf, współrzędnościowe maszyny pomiarowe, profilometry stykowy i optyczny, maszynę do pomiaru konturu, maszynę do wyznaczania odchyłek kształtu, traker laserowy, ramię pomiarowe, maszynę optyczną, skaner optyczny. Nowoczesne wyposażenie pozwala na realizację pomiarów trudnych, o dużym stopniu złożoności i wymagających najwyższych dokładności. Możliwy jest pomiar nie tylko wielu cech geometrycznych: długości, kąty, średnice otwory, walce, stożki, odległości osi, rozmieszczenie przestrzenne elementów, wyznaczanie powierzchni dowolnych, ocenę struktury powierzchni i struktury wewnętrznej a także wiele innych zadań. Można wykonywać pomiary, punktowo i skaningowo, stykowo i bezstykowo, uzyskując wysokiej rozdzielczości odwzorowanie powierzchni zewnętrznych jak też ukrytych powierzchni granicznych w elementach nierozbieralnych. Rozpiętość wymiarów, które można zmierzyć zaczyna się od nanometrów (profilometry) i sięga dziesiątek metrów (traker laserowy). Laboratorium wyposażone jest w certyfikowane wzorce długości i kształtu służące kalibracji maszyn pomiarowych. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty kalibracji według PN-EN ISO 10360.

Laboratorium Pomiaru Przepływów

Laboratorium dysponuje szerokimi możliwościami w zakresie badań przepływomierzy dla cieczy i gazów. Posiadane stanowiska zapewniają spójność pomiarową, tzn. ich wzorce są powiązane z wzorcami państwowych jednostek miary. Wzorcowanie i sprawdzanie przepływomierzy na stanowiskach będących na wyposażeniu laboratorium umożliwia spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2000 pkt. 7.6 (Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów). Istnieje możliwość przeprowadzania ekspertyz gazomierzy i przepływomierzy. Wykonywane są m. in. ekspertyzy gazomierzy podejrzanych o nieuprawnione manipulacje.