Informacje


PRZETARGI

W celu dokonania zakupów, napraw oraz dostaw należy wypełnić Wniosek uzyskać akceptację Dyrektora, Księgowej oraz Przewodniczącego Komisji ds. Zamówień Publicznych.

Kody CPV dla Wydziału Mechatroniki

Słownik CPV


PRZYDATNE LINKI