Kontakt


Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
NIP: 525-000-58-34

Sekretariat
mgr Izabela Kowalewska
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
tel./fax : (22) 849 03 95
e-mail

Dział finansowy
Gmach Mechatroniki p. 143, 145
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8448
tel. miejski: (22) 848 38 34