Spotkanie z nowym Ambasadorem RP w Japonii

W dniu 30 października 2013 odbyło się spotkanie z nowym Ambasadorem RP w Japonii, Panem Cyrylem Kozaczewskim na terenie Uniwersytetu Shizuoka w Hamamatsu, zainicjowane przez prof. Ryszarda Jabłońskiego. Spotkanie stało się wydarzeniem o dużym znaczeniu prestiżowym dla miasta i uniwersytetu – szeroko relacjonowane przez japońską prasę i telewizję. Rozmowy merytoryczne dotyczyły usprawnienia współpracy Polsko-Japońskiej w zakresie wspólnych prac badawczych, wymianie pracowników i studentów, a szczególnie projektowi podwójnych doktoratów. Ambasador rozmawiał bezpośrednio z polskimi studentami – doktorantami Studiom Doktoranckiego Mechatronika, ze zrozumieniem przyglądał się operacjom badania próbek za pomocą LT KFM (akurat trafił na pomiary potencjału powierzchniowego za pomocą Niskotemperaturowego Kelvinowskiego Mikroskopu Sił Atomowych). W spotkaniu m.in. uczestniczyli: Prof. Tadashi Yanagisawa - Rektor Uniwersytetu Shizuoka (siedzi w 1-szym rzędzie), Prof. Hidenori Mimura - Dyrektor Research Institute of Electronics i Prof. Masaaki Nagatsu - Dziekan Graduate School of Science and Technology (stoją w drugim rzędzie). Bez kłopotu można odszukać na zdjęciu naszych studentów - doktorantów Studium Doktoranckiego Mechatronika: Krzysztofa Tyszkę i Macieja Kretkowskiego