Pracownicy

Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarów Geometrycznych

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Zakład Metrologii Współrzędnościowej
WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
e-mail: pomiary@mchtr.pw.edu.pl
tel: 22 234 86 32
tel/fax: 22 234 86 65

Kierownik laboratorium:

dr inż. Tomasz Kowaluk

e-mail: t.kowaluk@mchtr.pw.edu.pl
tel: 691 912 798