Zastosowanie

Laboratorium dysponuje szerokimi możliwościami w zakresie badań przepływomierzy dla cieczy i gazów. Posiadane stanowiska zapewniają spójność pomiarową, tzn. ich wzorce są powiązane z wzorcami państwowych jednostek miary. Wzorcowanie i sprawdzanie przepływomierzy na stanowiskach będących na wyposażeniu laboratorium umożliwia spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2000 pkt. 7.6 (nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów).
Istnieje możliwość przeprowadzania ekspertyz gazomierzy i przepływomierzy. Wykonywane są m. in. ekspertyzy gazomierzy podejrzanych o nieuprawnione manipulacje.

Niskociśnieniowe stanowisko powietrzne

Przeznaczone do badań, sprawdzania przepływomierzy do gazów i gazomierzy przemysłowych powietrzem przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu. Zakres realizowanych strumieni objętości od 0.5 do 5500 m3 /h. Niepewność stanowiska nie przekracza 0.25 %. Jako wzorce zastosowano 5 gazomierzy kontrolnych (rotorowy DN 40 i turbinowe DN 50, 100, 150 i 300), pokrywających najczęściej spotykane w przemyśle przepływy. Gazomierze i aparatura pomocnicza mają świadectwa uwierzytelnienia sporządzone przez GUM.

Wysokociśnieniowe stanowisko powietrzne

Unikalne stanowisko, stosowane do badań i sprawdzania przepływomierzy do gazów i gazomierzy przemysłowych powietrzem o ciśnieniu do 40 bar, co umożliwia badania wpływu ciśnienia i gęstości gazu na ich wskazania. Zakres uzyskiwanego strumienia objętości sprowadzony do warunków normalnych wynosi od 0.5 do 2000 m3 /h Niepewność całkowita stanowiska wynosi od 0.3 do 0.4 % zależnie od zastosowanego wzorca (dysze krytyczne, gazomierz rotorowy, gazomierz turbinowy).

LPP_v1

Stanowisko dzwonowe do małych przepływów gazu

Przeznaczone do badań i sprawdzania przy niewielkich wartościach strumienia objętości przepływomierzy do gazu i gazomierzy (miechowych, rotorowych) powietrzem o ciśnieniu bliskim atmosferycznemu. Zakres realizowanego strumienia objętości od 0.04 do 65 m3 /h. Niepewność stanowiska nie przekracza 0.20 %. Zbiornik pomiarowy i aparatura pomocnicza ma świadectwo uwierzytelnienia GUM.

Stanowisko wodne

Przeznaczone jest do badań i sprawdzania przepływomierzy do cieczy, wodomierzy czujników przepływu dla ciepłomierzy itp. Zakres realizowanych strumieni objętości od 0.1 do 65 m3 /h. Niepewność całkowita stanowiska nie przekracza 0.05 %. Zasilanie grawitacyjne (ze zbiornika umieszczonego w górnej części budynku) uniezależnia od pulsacji wywoływanych przez pompy i zapewnia idealne warunki na dopływie do ciągu pomiarowego. Szybki, elektromagnetyczny układ przerzutu strumienia pozwala na doskonałą synchronizację pomiaru objętości z pomiarem czasu, a więc na dokładne wyznaczenie średniego strumienia objętości. Zastosowano wzorce objętościowe w postaci zbiorników pomiarowych o objętościach 0.25 m3 i 2 m3 . Stanowisko posiada zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie przez GUM. Może służyć do legalizacji liczników wody.

http://imiib.mchtr.pw.edu.pl/lib/exe/fetch.php/informacja_o_laboratorium.pdf

LPP_v2