Opiekunowie specjalności

Opiekunowie specjalności, przewodniczący oraz sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych specjalności Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej 

  • Studia dzienne I stopnia 
Kierunek Specjalność Opiekun specjalności Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Sekretarz
Mechatr. Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska prof. dr hab. inż. Adam Woźniak   dr inż. Maciej Sieniło
Mechatr. Techniki Multimedialne dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska dr inż. Maciej Sieniło
Mechatr. Elektroniczne Systemy Pomiarowe dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. PW dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. PW dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. PW mgr inż. Dorota Jackiewicz/ mgr inż. Michał Nowicki
Inż. Biom. Aparatura medyczna dr inż. Szymon Cygan dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. PW dr inż. Piotr Tulik dr inż. Krzysztof Wildner/ mgr inż. Michał Władziński/ mgr inż. Mateusz Szumilas
Mechatr. Mikrotechnologie i Nanotechnologie dr inż. Daniel Janczak prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska dr inż. Marcin Słoma dr inż. Andrzej Skalski
  • Studia dzienne II stopnia
Kierunek Specjalność Opiekun specjalności Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Sekretarz
Mechatr. Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe prof. dr hab. inż. Marek Dobosz prof. dr hab. inż. Marek Dobosz prof. dr hab. inż. Adam Woźniak dr inż. Maciej Sieniło
Mechatr. Techniki Multimedialne dr hab. inż. Robert Sitnik, prof. PW (IMiF) dr hab. inż. Robert Sitnik, prof. PW (IMiF) - dr inż. Krzysztof Tyszka/ mgr inż. Michał Nowicki
Mechatr. Elektroniczne Systemy Pomiarowe dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. PW dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. PW dr hab. inż. Jacek Salach mgr inż. Dorota Jackiewicz/ mgr inż. Michał Nowicki
Inż. Biom.

-

 

 

dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. PW dr inż. Piotr Tulik dr inż. Krzysztof Wildner/ mgr inż. Michał Władziński/ mgr inż. Mateusz Szumilas
Mechatr. Mikrotechnologie i Nanotechnologie dr inż. Marcin Słoma prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska dr inż. Marcin Słoma dr inż. Andrzej Skalski
  • Studia niestacjonarne
Kierunek Specjalność Opiekun specjalności Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Sekretarz
Mechatr. Urządzenia Mechatroniczne doc. dr inż. Janusz Igielski doc. dr inż. Janusz Igielski - dr inż. Roman Barczyk