Wzory kart prac dyplomowych

Wzory kart prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Mechatroniki PW

wzór karty dyplomowej_inż (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,64 kB)
wzór karty dyplomowej_mgr (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,81 kB)