Procedura WSZJK

System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Zasady prowadzenia prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Mechatroniki PW

Procedura WSZJK (pdf, 1,39 MB)