Oświadczenie studenta

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, pod opieką kierującego pracą