Egzamin dyplomowy

Wzory kart prac dyplomowych

Wzory kart prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Mechatroniki PW

Procedura WSZJK

System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Zasady prowadzenia prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Mechatroniki PW

Oświadczenie studenta

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, pod opieką kierującego pracą

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest do pobrania w systemie USOS: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Lista przykładowych pytań egzaminacyjnych

Lista przykładowych pytań egzaminacyjnych (załączniki do pobrania).