Starsi wykładowcy

dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Gmach Mechatroniki p.215
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8756
e-mail: o.iwasinska@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Włodzimierz Łukasik

Gmach Mechatroniki p.135
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8583
e-mail: w.lukasik@mchtr.pw.edu.pl

mgr Wiktor Niedzicki

e-mail: wniedzicki@ambernet.pl
tel. komórkowy: 601 382 159
www.wiktorniedzicki.pl

dr inż. Kamil Stefko

Gmach Mechatroniki p.409
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8554
e-mail: k.stefko@mchtr.pw.edu.pl
tel. domowy: (22) 849 19 08

dr inż. Elżbieta Ślubowska

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych w kadencji 2016-2020

Gmach Mechatroniki p.417
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8393
e-mail: e.slubowska@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Jan Tomasik

Gmach Mechatroniki p.217
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8356
e-mail: j.tomasik@mchtr.pw.edu.pl

Starsi wykładowcy emerytowani

dr inż. Lech Paszkowski

Gmach Mechatroniki p.128
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8377
e-mail: l.paszkowski@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Ryszard Rudziński

Gmach Mechatroniki p. 217
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8305
e-mail: r.rudzinski@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Piskorski - zmarły 11.2016