Profesorowie

prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski

Gmach Mechatroniki p.247
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8551
e-mail: a.bienkowski@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. PW

Gmach Mechatroniki p.424
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8270
e-mail: g.cybulski@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek Dobosz

Gmach Mechatroniki p.216
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8347
e-mail: m.dobosz@mchtr.pw.edu.pl
Kierownik Zakładu Metrologii Współrzędnościowej

prof. dr hab. Natalia Golnik

Dziekan Wydziału Mechatroniki w kadencji 2016- 2020

Gmach Mechatroniki p.136
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8644
e-mail: n.golnik@mchtr.pw.edu.pl
Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej

dr hab. inż. Ryszard Jabłoński, prof. PW

Gmach Mechatroniki p.230
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8633
e-mail: r.jablonski@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

Gmach Mechatroniki p.142
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8139
e-mail: m.jakubowska@mchtr.pw.edu.pl
Kierownik Zakładu Mikrotechnologii i Nanotechnologii

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jarosław Kałużyński

Z-ca Dyrektora ds. Nauki w kadencji 2016-2020

Gmach Mechatroniki p.139
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8538
e-mail: k.kaluzynski@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jacek Lewenstein

Prorektor ds. Studiów w kadencji 2016-2020

Gmach Mechatroniki p.404
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8385
e-mail: k.lewenstein@mchtr.pw.edu.pl
Kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej i Przemysłowej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

Gmach Mechatroniki p.154
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8480
e-mail: t.palko@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. PW

Gmach Mechatroniki p.248
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8417
e-mail: szewczyk@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. PW

Gmach Mechatroniki p.235
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8312 (p.34) lub 8488 (p.235)
e-mail: m.turkowski@mchtr.pw.edu.pl
Kierownik Zakładu Sensorów i systemów pomiarowych

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Dyrektor Instytutu w kadencji 2016 - 2020

Gmach Mechatroniki p.151
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
e-mail: a.wozniak@mchtr.pw.edu.pl

Profesorowie emerytowani

dr hab. inż. Dionizy Jan Biało, prof. PW

Gmach Mechatroniki p.144
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8523
e-mail: d.bialo@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dunajski

Gmach Mechatroniki p.132
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8638
e-mail: z.dunajski@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Roman Ignacy Paśniczek, prof. PW

Gmach Mechatroniki p.155
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8364
e-mail: r.pasniczek@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ratajczyk

Gmach Mechatroniki p.220
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8328
e-mail: e.ratajczyk@mchtr.pw.edu.pl
tel. domowy: (22) 849 12 22