Dyrekcja Instytutu

Dyrektor - dr inż. Elżbieta Ślubowska

Gmach Mechatroniki p. 151
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
tel./fax: (22) 849 03 95
e-mail: sekretariat.imiib@pw.edu.pl

Sekretariat 
mgr Anna Dudzińska-Lizer
Gmach Mechatroniki p. 152
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
tel. miejski: (22) 849 03 95
e-mail: sekretariat.imiib@pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk

Gmach Mechatroniki p. 248
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8417
e-mail: roman.szewczyk@pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki

Gmach Mechatroniki p. 40
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8664
e-mail: jakub.zmigrodzki@pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny
mgr Marta Jaglińska
Gmach Mechatroniki p. 153
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8268
tel. miejski: (22) 849 94 47
e-mail: marta.jaglinska@pw.edu.pl