Dyrekcja Instytutu

Dyrektor - prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Gmach Mechatroniki p. 151
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
tel./fax: (22) 849 03 95
e-mail: imiib@mchtr.pw.edu.pl

Sekretariat 
mgr Anna Dudzińska
Gmach Mechatroniki p. 152
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
tel. miejski: (22) 849 03 95
e-mail: imiib@mchtr.pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

Gmach Mechatroniki p. 139
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8538
e-mail: k.kaluzynski@mchtr.pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych - dr inż. Elżbieta Ślubowska

Gmach Mechatroniki p. 417
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8393
e-mail: e.slubowska@mchtr.pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny
Mirosława Hinc
Gmach Mechatroniki p. 153
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8268
tel. miejski: (22) 849 94 47
e-mail: m.hinc@mchtr.pw.edu.pl