Obszar badań

Obecny obszar naukowy Zespołu najlepiej charakteryzuje tematyka aktualnie wykonywanych projektów badawczych: 

  • badania magnetycznych i magnetosprężystych właściwości magnetyków i ich ocena jako sensorów naprężeń i sił,
  • opracowanie metod i układów do pomiaru, przetwarzania i prezentacji sygnałów i analizy elektrycznych i optycznych sygnałów pomiarowych,
  • badania nad zastosowaniem różnych źródeł światła w pomiarach interferencyjnych, dyfrakcyjnych, skaningowych, odbiciowych i w budowie przetworników i systemów pomiarowych np. w odniesieniu do mikrorozmiarów w szczególności do automatycznego pomiaru prętów i włókien światłowodowych,
  • badania nieniszczące materiałów - defektoskopia wiroprądowa, ultradźwiękowa, oparta na metodzie zliczania fotonów,
  • pomiary parametrów przepływów,
  • infrastruktura pomiarowo – diagnostyczna rurociągów dalekosiężnych,
  • przetworniki i układy pomiarowe stosowane w przemysłowych i laboratoryjnych systemach pomiaru masy,
  • opracowanie metod atestacji, pod względem dokładności, przetworników i czujników pomiarowych zarówno w sensie opracowania procedur, jak i wzorców atestacyjnych oraz budowy unikatowych, skomputeryzowanych stanowisk pomiarowych.

Wymieniona tematyka rozwijana jest w laboratoriach będących pod opieką Zakładu, z których 6 ma charakter laboratoriów naukowo-dydaktycznych. Zakład realizuje prace badawcze obejmujące: projekty unijne, granty bezpośrednio finansowane przez MNiSzW, projekty badawcze (tzw. prace badawcze własne i tematy w ramach działalności statutowej), oraz prace badawcze zlecane przez przemysł.