Zakład Sensorów i Systemów Pomiarowych

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: sensory i systemy pomiarowe, w tym sensory magnetosprężyste do pomiarów: masy, naprężeń, sił oraz momentów skręcających; infrastrukturę pomiarowo-diagnostyczną dla rurociągów dalekosiężnych, a w szczególności systemy detekcji nieszczelności; systemy do pomiaru strumienia transportowanych mediów; optyczne metody pomiaru zapylenia gazu. Badania naukowe obejmują również: techniki multimedialne dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, w tym: metody kompresji informacji audiowizualnej, interaktywne narzędzia w edukacji politechnicznej, percepcje bodźców audiowizualnych, projekcje światła laserowego oraz poszukiwanie nowych efektów świetlnych.