Pracownicy

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

Kierownik Zakładu Mikrotechnologii i Nanotechnologii

Gmach Mechatronik p.142
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8139
e-mail: m.jakubowska@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Daniel Janczak

Gmach Mechatroniki p.143
tel. wew.: (22) 234 + wew:8306
e-mail: d.janczak@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Łękawa-Raus

Gmach Mechatroniki p.148
tel. wew.: (22) 234 + wew:8560
e-mail: alekawa@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Skalski

Gmach Mechatroniki p.128
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8377
e-mail: a.skalski@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Słoma

Gmach Mechatroniki p.143
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8306
e-mail: m.sloma@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Wróblewski

Gmach Mechatroniki p.145
tel. wew.: (22) 234 + wew: 
e-mail: g.wroblewski@mchtr.pw.edu.pl