Obszar badań

 • Elektronika stosowana

Elementy elektroniczne wytwarzane z użyciem technik drukarskich znanych z poligrafii.

Zastosowanie: Drukowane obwody RFID, drukowane czujniki, drukowane wyświetlacze, wzory światłoczułe

Pasty i atramenty:

-Przewodzące: Płatki grafenu, nanorurki węglowe, nanoproszki srebra

-Dielektryczne: BaTiO3

Podłoża: Elastyczne folie polimerowe, papier, szkło, ceramika

Techniki: sitodruk, druk strumieniowy, rotograwiura, tampondruk
 

 • Powłoki funkcjonalne

Zastosowanie: Elastyczne elektrody transparentne, powierzchnie dielektryczne, transparentne elementy grzejne, powierzchnie katalityczne

Materiały: Farby z płatkami grafenowymi, nanorurki węglowe, nanproszki srebra, BaTiO3, ZnS

Podłoża: Elastyczne folie polimerowe, papier, szkło, ceramika. Podłoża płaskie oraz o kształtach nieregularnych.

Technika: Powlekanie natryskowe
 

 • Zastosowania nanoproszków srebra
 • Obróbki niekonwencjonalne
 • Obróbki konwencjonalne
 • Mikroformowanie proszków
 • Badania niezawodności
 • Drukowane układy elektroniczne z kompozytów polimerowych na bazie nanopłatków grafenowych i nanorurek węglowych
 • Technologia nanomateriałów wytwarzania przyrostowego
 • Technologia wytryskiwanych mikroelementów z proszków metalowych i ceramicznych
 • Przetwórstwo termoplastów