Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, w tym: badania technologii, montażu elementów oraz podzespołów elektronicznych, mikroelektronicznych takich jak montaż klejony, badania nanomateriałów do montażu powierzchniowego oraz badania zaawansowanych technik wytwarzania miniaturowych elementów elektronicznych cienko- i grubowarstwowych, elektroniki drukowanej, a także technologię mikrowtrysku elementów precyzyjnych, mikroobróbki laserowej, elektroerozyjnej i wiercenia mikrootworów.