Obszar badań

Zakład Metrologii Współrzędnościowej prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach metrologii wielkości geometrycznych:

  • współrzędnościowa technika pomiarowa włączając
  • pomiary mikro i makrogeometrii powierzchni
  • laserowe techniki pomiarowe w szczególności interferometria laserowa

Zakład prowadzi usługi pomiarowe dla klientów z przemysłu i ośrodków badawczych.

Absolwenci specjalności Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe na I stopniu kształcenia poznają metody pomiarów różnych wielkości fizycznych jak: długość, kąt, ciśnienie, masa, siła, temperatura i natężenie przepływu, a także sposoby akwizycji i przetwarzania danych w cyfrowych systemach pomiarowych. Specjalność Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i stosowaniem przyrządów i systemów pomiarowych w procesach sterowania jakością produkcji oraz w badaniach parametrów geometrycznych wyrobów. 

Absolwent II stopnia kształcenia na specjalności Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe otrzymuje wykształcenie obejmujące dyscypliny takie jak: mechanika, automatyka, elektronika, metrologia geometryczna, fotonika, informatyka oraz podstawy technik wytwarzania i konstruowania wspomaganego techniką komputerową (CAD). 

Kluczową rolę w zapewnieniu jakości produkcji we wszystkich działach działalności gospodarczej odgrywa ten obszar metrologii, którym są pomiary geometryczne i kontrola wymiarowa. Pełnią one szczególna rolę w produkcji przedmiotów maszynowych wytwarzanych dla potrzeb przemysłu ogólnie precyzyjnego, w tym: motoryzacyjnego, lotniczego, elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego itp.

Współcześnie pomiary geometryczne realizowane są w przeważającej większości przy użyciu Współrzędnościowych Systemów Pomiarowych, które z kolei obejmują  działy takie jak: współrzędnościowej maszyny pomiarowe, ramiona pomiarowe, tomografię komputerową, laserowe techniki pomiarowe w tym interferometrię, techniki pomiarów odchyłek kształtu oraz makro- i mikrogeometrii powierzchni.  Student zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu powyższych dziedzin wzbogaconą o aplikacje praktyczne prezentowane na zajęciach laboratoryjnych, w praktyce przemysłowej i własnych projektach.

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi budowanie systemów aparaturowych stosowanych w kontroli jakości wyrobów i procesów wytwarzania.