Dydaktyka

Program studiów

Sprawdź plan studiów dla specjalności Współrzędnościowe Techniki Pomiarowe i Techniki Multimedialne oraz zapoznaj się ze szczegółowym opisem sylabusów.

Specjalności

Sprawdź szczegółowy opis specjalności Współrzędnościowe Techniki Pomiarowe i Techniki Multimedialne.