Zakład Metrologii Współrzędnościowej

logo ZMW

Materiały do pobrania

Materiały dydaktyczne dla uczestników przedmiotu "Metody prowadzenia badań i statystycznej analizy wyników" prowadzonego przez prof. dra hab. inż. Marka Dobosza za pośrednictwem Centrum Studiów Zaawansowanych.