Zakład Metrologii Współrzędnościowej

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody pomiaru wielkości geometrycznych obejmujące technikę współrzędnościową, w tym pomiary mikro i makrogeometrii powierzchni wysokiej dokładności dla potrzeb nanotechnologii, interferometrię laserową, przemysłową tomografię pomiarową oraz systemy zapewniania jakości.