Pracownicy

dr inż. Szymon Cygan

Gmach Mechatroniki p.40
tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8664
e-mail: s.cygan@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. Natalia Golnik

Dziekan Wydziału Mechatroniki w kadencji 2016-2020

Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej

Gmach Mechatroniki p.136
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8644
e-mail: n.golnik@mchtr.pw.edu.pl 

mgr inż. Iryna Gorbenko 

Gmach Mechatroniki p.425
tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 
e-mail: i.gorbenko@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Edyta Jakubowska 

Gmach Mechatroniki p.408
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8387
e-mail: e.jakubowska@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński 

Z-ca Dyrektora ds. Nauki w kadencji 2016-2020

Gmach Mechatronik p.139
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8538
e-mail: k.kaluzynski@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Beata Leśniak-Plewińska 

Gmach Mechatroniki p.40
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8664
e-mail: b.lesniak-plewinska@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Maciak

Gmach Mechatroniki p. 21
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8269
e-mail: m.maciak@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Mikołajczyk

Gmach Mechatroniki p.423
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8563 
e-mail: k.mikolajczyk@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Piotr Tulik 

Gmach Mechatroniki p.42
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8643
e-mail: p.tulik@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Wildner 

Gmach Mechatroniki p.415
tel. wew.: (22) 234 + wew: 
e-mail: k.wildner@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Jakub Żmigrodzki 

Gmach Mechatroniki p.40
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8664
e-mail: j.zmigrodzki@mchtr.pw.edu.pl