Obszar badań

Obszar naukowo-badawczy Zakładu koncentruje się wokół:

  • radiologii, technik obrazowania medycznego, dozymetrii w tym dozymetrii promieniowania neutronowego i wielkiej energii, detektorów promieniowania jonizującego, ochrony radiologicznej, fizyki medycznej, biofizyki, zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia
  • przetwarzania sygnałów i obrazów biomedycznych, metod ultradźwiękowych w zastosowaniach medycznych (sonoelastografia, badanie aktywności ruchowej płodu, pomiary przepływu krwi, wykrywanie elementów embolizujących), modelowania obiektów biologicznych, diagnostycznej aparatury pomiarowej
  • detekcji i klasyfikacji elementów zatorowych w krwi, cyfrowego przetwarzania sygnałów, elektronicznych urządzeń medycznych
  • ilościowego obrazowania molekularnego, analizy i obrazowania danych tomograficznych w ujęciu multimodalnym