Zakład Inżynierii Biomedycznej

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody, aparaturę i systemy aparaturowe do diagnostyki medycznej i przetwarzania sygnałów biomedycznych, w tym: aplikacje techniki ultradźwiękowej do oceny aktywności ruchowej płodu, opisu właściwości tkanek i badania układu krążenia krwi; przetwarzanie i analizę sygnałów i obrazów dla potrzeb diagnostyki medycznej; wspomaganie diagnostyki chorób degeneracyjnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (sieci neuronalne, systemy eksperckie); urządzenia do badania elektromagnetycznych właściwości tkanek.