Pracownicy

dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. PW

Gmach Mechatroniki p.424
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8270
e-mail: g.cybulski@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Hubert Jan Hawłas 

Gmach Mechatroniki p.410
tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8385
e-mail: h.hawlas@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Anna Jodko-Władzińska 

Gmach Mechatroniki p.414
tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8341
e-mail: a.jodko@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. PW

Kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej i Przemysłowej

Gmach Mechatronik p.123, 411
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8385
e-mail: k.lewenstein@mchtr.pw.edu.pl 

dr inż. Miłosz Jamroży 

Gmach Mechatroniki p.408
tel. wew.: (22) 234 + wew: 
e-mail: m.mlynczak@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Marcel Młyńczak

Gmach Mechatroniki p. 408
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8387
e-mail:  m.jamrozy@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Włodzimierz Łukasik 

Gmach Mechatroniki p.131
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8309
e-mail: w.lukasik@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko 

Gmach Mechatroniki p.154
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8480
e-mail: t.palko@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Kamil Stefko 

Gmach Mechatroniki p.409
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8554
e-mail: k.stefko@mchtr.pw.edu.pl
tel. domowy: (22) 849 19 08

dr inż. Elżbieta Ślubowska 

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych w kadencji 2016-2020

Gmach Mechatroniki p.417
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8393
e-mail: e.slubowska@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Michał Władziński

Gmach Mechatroniki p. 414
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8341
e-mail:  m.wladzinski@mchtr.pw.edu.pl