Obszar badań

Obszar naukowo-badawczy Zakładu koncentruje się wokół:

  • aplikacji systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów
  • analizie sygnałów medycznych pod kątem wspomagania diagnostyki i terapii
  • wspomagania diagnostyki i terapii chorób degeneracyjnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (sieci neuronalne, systemy eksperckie)