Doktoranci

mgr inż. Adam Bystrek  

mgr inż. Łukasz Groszkowski 

e-mail: l.groszkowski@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Joanna Małyska

e-mail: malyska@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Marcel Młyńczak 

mgr inż. Izabela Osiecka 

mgr inż. Mateusz Szumilas  

e-mail: szumilas@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Marek Żyliński