Zakład Elektroniki Medycznej i Przemysłowej

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody i urządzenia do wizualizacji struktur tkankowych oraz stymulacji funkcjonalnej, w tym: metody i urządzenia do detekcji promieniowania jonizującego i wizualizacji narządów wewnętrznych; restytucji i wspomagania funkcji lokomocyjnych u osób porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych; wspomaganie chodu w porażeniach połowicznych oraz dziecięcych porażeniach mózgowych.