Kontakt

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Mechatroniki

Politechnika Warszawska
ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
NIP: 525-000-58-34

Sekretariat dyrektora
mgr Anna Dudzińska-Lizer
Gmach Mechatroniki, p.152
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
tel./fax : (22) 849 03 95
e-mail: sekretariat.imiib@pw.edu.pl

Dział finansowy
Gmach Mechatroniki, p.149, 150
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8448
tel. miejski: (22) 848 38 34