Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Serdecznie zapraszamy do oglądania nowej strony IMiIB

W Instytucie prowadzone są prace naukowo–badawcze z zakresu technologii mikrosystemów, technologii elementów precyzyjnych i elektronicznych, inżynierii jakości, pomiarów mikro- i makrogeometrii powierzchni, sensorów i systemów pomiarowych, współrzędnościowej techniki pomiarowej, metod oraz aparatury do obrazowania struktur tkankowych, elektronicznych systemów sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów oraz sygnałów biologicznych.