Projekty badawcze

Działalność Instytutu w roku 2017 – wykaz realizowanych prac  (projekty, zlecenia zewnętrzne) 

I. Projekty finansowane przez NCBiR  
1

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

511/00022/1142/05.-5015/1142/9019 000

Pol-Nor/209584/19/2013

Projekt badawczy

„Effect of selected echocardiographic data acquisition parameters on accuracy of the myocardial deformation estimation: implications for the possibile measurement standardization”

Dr inż. Beata Leśniak-Plewińska

405 423,00

01.09.2013-30.04.2017 r.

Jednostka realizująca: PW/IMiIB

2

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

513/00367/1142/70.

PBS3/A6/21/2015

Badania stosowane

„Zastosowanie nowej ultra-precyzyjnej metody pomiarowej do budowy kompaktowego czujnika mikroodchyleń kątowych oraz systemu stabilizacji kierunku wiązki światła emitowanej przez laser”

Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz

1 220 000,00

01.04.2015-31.03.2018

Lider: PW/IMiIB

3

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

 

Tytuł

 

Kierownik:

Wartość

Okres realizacji

513/00376/1142/70.

DOB-1-3/1/PS/2014

Badawczo-rozwojowy na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

„Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM”

Prof.dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

2 100 000,00

2015-2020 – wstrzymane finansowanie

Lider: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego-Warszawa

4

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

Kierownik 

Wartość

Okres realizacji

513/00415/1142/70.

PBS3/B9/43/2015

Badania stosowane

„System obrazowania  4D ciała człowieka w ruchu”

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

242 520,00

01.02.2016-28.02.2018

Lider:  PW/Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

 

5

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj  projektu

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

513/00448/1142/70

LIDER/220/L-6/14/NCBiR/2015

Badawczo-rozwojowy

„Nanomateriały węglowe dla naszej przyszłości energetycznej”

Dr inż. Agnieszka Łękawa-Raus

1 186 000,00

01.04.2016 – 31.03.2019

Jednostka realizująca: PW/IMiIB

6

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

 

 

Kierownik

wartość

Okres realizacji

514/00108/1142/74.000000

PANDA2/13/2016

Projekt badawczy

„Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej PANDA 2”  będącego wsparciem infrastruktury badawczo-naukowej Wydziałów biorących udział w projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) na Politechnice Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

414 917,10

 2017 r., 2018 r. …………………….

II. Projekty finansowane przez NCN  
7

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

505/00560/1142/46.-505G/1142/0007 000

UMO-2012/07/B/ST7/01441

Projekt badawczy

„Badania ograniczeń estymacji gradientów deformacji w ścianie modelu lewej komory serca –studium możliwości identyfikacji symulowanego zawału niepełno ściennego”

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

599 670,00

09.07.2013-08.03.2017

Jednostka realizująca : PW/IMiIB

8

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

505/00698/1142/46.

UMO-2015/19/N/ST7/01202

Projekt Badawczy

„Badanie zależności rekombinacji początkowej jonów od liniowego przekazania energii w komorach rekombinacyjnych”

Mgr inż. Maciej Maciak

99 880,00

21.09.2016-20.09.2018

Jednostka realizująca : PW/IMiIB

III. Projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej  
9

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

503/00090/1142/03.

First TEAM/2016-1/7

Badania stosowane

„Functional  heterophase materials for structural electronics”

Dr  inż. Marcin Słoma

1 987 060,00

01.10.2016-30.09.2019

Jednostka realizująca: PW/IMiIB

     
IV. Prace badawcze i usługowe zlecane przez podmioty zewnętrzne  
1

Nr pracy

Nr zlecenia

Tytuł

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501 210 100 928

EZ/U1-994/17

Badania w komorze szoków termicznych

dr inż. Grzegorz Wróblewski

4 200,00

12/2017

2

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501 210 100 931 -501E/1142-0325 000

Nr 5867

„System nadzoru ilości paliw płynących w rurociągach przesyłowych”

 

 dr hab. inż. Mateusz Turkowski, Prof.nzw.PW

158.000,00

do 12/2018

3

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501 210 101 419

TMP-11294/16

Opinia dotycząca projektu technicznego modernizacji węzła pomiarowego w Adamowie

 

dr hab.inż. Mateusz Turkowski, prof.nzw.PW

14 400,00

I/2017

 

4

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

Kierownik

 

Wartość

Okres realizacji

501 210 101 420

CS/JB/17/154238

Opracowanie koncepcji nowatorskiej terenowej stacji badawczej na bazie stacji redukcyjnej gazu średniego ciśnienia

dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof.nzw.PW

 

265 000,00

do 15.12.2017 r.

5

Nr pracy

zlecenie

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501 210 101 421

z dnia 04.07.2017 r.

pomiary ultradźwiękowe na stanowisku do badań deformacji modeli komór serca

 

 

dr inż. Szymon Cygan

1 800,00

07/2017

6

Nr pracy

Nr zlecenia

Tytuł

 

 

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501 230 101 622

Różni zleceniodawcy- 19 firmy

Wykonywanie pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych Accura, tomografie komputerowym METROTOM  800,  kont urografie Perthometer  PCV, okrągłościomierzu, profilomierzu

 

dr  inż. Tomasz Kowaluk

145 420,00

2017 r.

7

Nr umowy

Nr zlecenia

Tytuł

Kierownik

 

Wartość

Okres realizacji

501 230 101 626

Różni zleceniodawcy – 6 firm

Wzorcowanie przepływomierzy

dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. nzw.PW, mgr inż. Maciej Szudarek

16 200,00

2017 r.

     
V. Działalność statutowa  
 

Nr pracy

Tytuł

 

Kierownik:

Podtematy:

 

 

 

 

 

 

wartość

Okres realizacji :

 

Nr pracy

Tytuł

 

Kierownik

Podtematy:

 

 

 

 

 

 

Wartość

Okres realizacji

504/02380/1142/40.-nr decyzji 5339/E-365/S/2016

„Metody, urządzenia i aparatura dla inżynierii biomedycznej i mechatroniki „

 Prof.dr hab. inż. Adam Woźniak

1)      Metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego

2)      Metody i  urządzenia dla Inżynierii Biomedycznej

3)      Opracowanie metod pomiarowych, budowa i modernizacja stanowisk badawczych oraz badania dokładności pomiarów wybranych wielkości

 

201 731,51

2016/2017-

 

504/03019/1142/40. – nr decyzji 5339/E-365/S/2017

„Metody, Urządzenia i Aparatura dla Inżynierii Biomedycznej i Mechatroniki

Prof.dr hab. inż. Adam Woźniak

1)      Metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego

2)      Metody i urządzenia dla Inżynierii Biomedycznej

3)      Opracowanie metod pomiarowych, budowa i modernizacja stanowisk badawczych oraz badania dokładności pomiarów wybranych wielkości

 

406 061,39

2017/2018

 

VI. Granty Dziekańskie  
 

Nr pracy i porozumienia

 

Tytuł:

Kierownik:

Wykonawca:

wartość

 

Okres realizacji:

 

Nr pracy i porozumienia

 

Tytuł

Kierownik

Wykonawca

Wartość

Okres realizacji

504/02807/1142-504/02825/1142-

nr decyzji 5339/E-365/M/2016

19 tematów

 

 

95 711,39

 

2016/2017

 

504/03243/1142/42.-504/03257/1142/42.

Nr decyzji 5339/E-365/M/2017

15 tematów

 

 

180 060,00

2017/2018

VII 504/SPUB  
 

Nr pracy i porozumienia

Tytuł:

 

 

Kierownik:

Wartość:

 

Okres realizacji:

 

 

Nr pracy i porozumienia

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

504/02827/1142/41. Decyzja nr 5339/E-365/SPUB/2016/1

Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. Przemysłowy tomograf komputerowy (CT) Metrotom 800.

 

 Prof.dr hab. inż. Adam Woźniak

393 390,00

 

 

2016/2017 –

 

 

504/03446/1142/41. Decyzja nr 5339/E-365/SPUB/2017/1

Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. METROTOM 800

Prof.r hab. inż. Adam Woźniak

50 000,00

 

2017/2018

Działalność Instytutu w roku 2016 – wykaz realizowanych prac  (projekty, zlecenia zewnętrzne) 

I. Projekty finansowane przez NCBiR  

1

 

 

 

 

 

 

 

Nr projektu

Umowa nr

Rodzaj projektu

Tytuł :

 

Kierownik:

Wartość

 

Okres realizacji :

513/00222/1142/70.-513L 1142 0907 000

GRAF-TECH/NCBR/09/07/2013

Projekt krajowy – GRAF-TECH -przemysłowy

Grafenowe pasty i atramenty do drukowania ścieżek i warstw przechodzących w zastosowaniu do zabezpieczenia dokumentów

Prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

3.747.055,50

dla IMiIB – 1.515.400,00

 

01/2013 – 30.06.2016 r. projekt rozliczony i zakończony

Lider : PW/IMiIB

2

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

513/00330/1142/70.-513G/1142-0016 000

PBS2/B6/16/2013

Projekt krajowy-badania stosowane

„Opracowanie i zastosowanie wysokiej dokładności metod pomiarowych do optymalizacji konstrukcji wag laboratoryjnych o ultra wysokiej rozdzielczości”

Prof.nzw.dr hab.inż. Adam Woźniak

2 053 233,00 w tym dofinansowanie  1 790 000,00 dla PW /IMiIB -1 290 000,00

01.10.2013-31.12.2016-projekt rozliczony i zakończony

Lider : PW/IMiIB

3

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

511/00022/1142/05.-5015/1142/9019 000

Pol-Nor/209584/19/2013

Projekt badawczy

„Effect of selected echocardiographic data acquisition parameters on accuracy of the myocardial deformation estimation: implications for the possibile measurement standardization”

Dr inż. Beata Leśniak-Plewińska

405 423,00

01.09.2013-30.04.2017 r.

Jednostka realizująca: PW/IMiIB

4

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

513/00331/1142/70.- 513G/1142/0018 000

PBS2/B3/18/2013

Badania stosowane

„Wagosuszarka mikrofalowa do specjalistycznych pomiarów wilgotności”

Dr inż. Jacek Salach

490 800,00

01.10.2013-30.09.2016 – projekt rozliczony i zakończony

Lider: PiAP

5

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

513/00251/1142/70.-513G/1142/0222 000

PBS2/B3/17/2013

Badania stosowane

„System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji”

Prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk

897 600,00

01.09.2013-31.08.2016 – projekt rozliczony i zakończony

Lider : PW/Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

6

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

513/00347/1142/70.513/00347/1142

UOD-DEM-1-215/001

Badawczo-rozwojowy

„Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”

Dr inż. Marcin Słoma

456 000,00

01.07.2014-30.06.2016 – projekt rozliczony i zakończony

Lider: Abraxas Olgierd Jeremiasz –Wodzisław Śląski

7

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

513/00367/1142/70.

PBS3/A6/21/2015

Badania stosowane

„Zastosowanie nowej ultra-precyzyjnej metody pomiarowej do budowy kompaktowego czujnika mikroodchyleń kątowych oraz systemu stabilizacji kierunku wiązki światła emitowanej przez laser”

Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz

1 220 000,00

01.04.2015-31.03.2018

Lider: PW/IMiIB

8

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

 

Tytuł

 

Kierownik:

Wartość

Okres realizacji

513/00376/1142/70.

DOB-1-3/1/PS/2014

Badawczo-rozwojowy na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

„Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM”

Prof.dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

2 100 000,00

2015-2020 – wstrzymane finansowanie

Lider: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego-Warszawa

9

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

Kierownik 

Wartość

Okres realizacji

513/00415/1142/70.

PBS3/B9/43/2015

Badania stosowane

„System obrazowania  4D ciała człowieka w ruchu”

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

242 520,00

01.02.2016-31.08.2017

Lider:  PW/Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

 

10

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj  projektu

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

513/00448/1142/70

LIDER/220/L-6/14/NCBiR/2015

Badawczo-rozwojowy

„Nanomateriały węglowe dla naszej przyszłości energetycznej”

Dr inż. Agnieszka Łękawa-Raus

1 186 000,00

01.04.2016 – 31.03.2019

Jednostka realizująca: PW/IMiIB

II. Projekty finansowane przez NCN  
11

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

505/00560/1142/46.-505G/1142/0007 000

UMO-2012/07/B/ST7/01441

Projekt badawczy

„Badania ograniczeń estymacji gradientów deformacji w ścianie modelu lewej komory serca –studium możliwości identyfikacji symulowanego zawału niepełno ściennego”

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

599 670,00

09.07.2013-08.03.2017

Jednostka realizująca : PW/IMiIB

12

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

505/00698/1142/46.

UMO-2015/19/N/ST7/01202

Projekt Badawczy

„Badanie zależności rekombinacji początkowej jonów od liniowego przekazania energii w komorach rekombinacyjnych”

Mgr inż. Maciej Maciak

99 880,00

21.09.2016-20.09.2018

Jednostka realizująca : PW/IMiIB

III. Projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej  
13

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

503/00090/1142/03.

First TEAM/2016-1/7

Badania stosowane

„Functional  heterophase materials for structural electronics”

Dr  inż. Marcin Słoma

1 987 060,00

01.10.2016-30.09.2019

Jednostka realizująca: PW/IMiIB

     
IV. Prace badawcze i usługowe zlecane przez podmioty zewnętrzne  
1

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501E 1142 0325 000/501210100931

Nr 5867

„System nadzoru ilości paliw płynących w rurociągach przesyłowych”

 

Prof. nzw. dr hab. inż. Mateusz Turkowski

158.000,00

do 12/2017

2

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501 210 101 375

9/09/2016

„Zbadanie możliwości zastosowania wyświetlaczy elektroluminescencyjnych jako elementu zabezpieczającego autentyczność produktów”

Dr inż. Grzegorz Wróblewski

30 000,00

do 19.09.2016 r.- praca badawcza rozliczona i zakończona

3

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

Kierownik

 

Wartość

Okres realizacji

501 210 101 297

1/2015

„Opracowanie stanowiska do zgrzewania ultradźwiękowego plomb z poliwęglanu”

Prof.dr hab.inż. Małgorzata Jakubowska, dr  inż. Grzegorz Wróblewski

49 000,00

30.04.2016-praca badawcza rozliczona i zakończona

4

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501 210 101 418

6805

„wykonanie usługi doradztwa technicznego i eksperckiego przy oszacowaniu maksymalnego błędu pomiarowego rozliczeń produktów na przyjęciu i wydaniu do/z bazy paliw”

Dr hab.inż. Mateusz Turkowski, prof.nzw.PW

30 000,00

12.12.2016 r. –usługa badawcza rozliczona i zakończona

5

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

Opracowali

 

Wartość

 

Okres realizacji

 

501 210 101 378

Zlecenie

Ekspertyza techniczna dotycząca pomiaru poziomu i rozkładu sygnałów i zakłóceń magnetycznych wytwarzanych przez silnik elektryczny

Dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. nzw.PW; mgr inż. Michał Nowicki

2 000,00

 

19.09.2016-usługa badawcza rozliczona i zakończona

6

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

Opracował

Wartość

Okres realizacji

501 210 100 927

Zlecenie

Wystawienie” opinii o innowacyjności” na ekran MAGIC STAGE 5 P 5,9 Outdoor

Dr hab. inż. Ryszard Jabłoński, prof. nzw. PW

3 660,00

15.01.2016-usługa badawcza rozliczona i zakończona

7

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501220100425

Nr 1142/1/2015

‘Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie fizycznego modelu piersi wraz z pełną dokumentacją wykonawczą, instrukcją obsługi i naukowym raportem na temat wykonanego modelu w odniesieniu do fizjologii piersi”

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

300 000,00

27.04.2015-27.03.2016-praca rozliczona i zakończona

8

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501220100426

Nr 3/PBS2/PŚk/2015

„Wykonanie pomiarów struktury geometrycznej powierzchni oraz udział w walidacji zastosowanego oprogramowania poprzez wykonanie analizy wyników”

Dr inż. Jan Tomasik

8 130,00

01.06.2015-10.04.2016-praca rozliczona i zakończona

9

Nr pracy

Nr zlecenia

Tytuł

 

 

 

 

Kierownik

Wartość

Okres realizacji

501230101622

Różni zleceniodawcy- 23 firmy

Wykonywanie pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych Accura, tomografie komputerowym METROTOM  800,  kont urografie Perthometer  PCV, okrągłościomierzu, profilomierzu

 

Dr  inż. Tomasz Kowaluk

133 950,00

2016 r. praca zakończona i rozliczona

10

Nr umowy

Nr zlecenia

Tytuł

Kierownik

 

Wartość

Okres realizacji

501 230 101 626

Różni zleceniodawcy – 5 firm

Wzorcowanie przepływomierzy

Dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. nzw.PW, mgr inż. Maciej Szudarek

12 500,00

2016 r. praca zakończona i rozliczona

     
V. Działalność statutowa  
 

Nr pracy

Tytuł

 

Kierownik:

Podtematy:

 

 

 

 

 

 

wartość

Okres realizacji :

 

Nr pracy

Tytuł

 

Kierownik

Podtematy:

 

 

 

 

 

 

Wartość

Okres realizacji

504/01747/1142/40.-nr decyzji 5339/E-365/S/2015

„Metody, urządzenia i aparatura dla inżynierii biomedycznej i mechatroniki „

 dr hab. inż. Adam Woźniak, prof. nzw. PW

1)      Metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego

2)      Metody i  urządzenia dla Inżynierii Biomedycznej

3)      Opracowanie metod pomiarowych, budowa i modernizacja stanowisk badawczych oraz badania dokładności pomiarów wybranych wielkości

 

140 530,55

2015/2016-rozliczona i zakończona

 

504/02380/1142/40. – nr decyzji 5339/E-365/S/2016

„Metody, Urządzenia i Aparatura dla Inżynierii Biomedycznej i Mechatroniki

Dr hab. inż. Adam Woźniak, prof.nzw.PW

1)      Metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego

2)      Metody i urządzenia dla Inżynierii Biomedycznej

3)      Opracowanie metod pomiarowych, budowa i modernizacja stanowisk badawczych oraz badania dokładności pomiarów wybranych wielkości

 

406 286,00

2016/2017

 

VI. Granty Dziekańskie  
 

Nr pracy i porozumienia

 

Tytuł:

Kierownik:

Wykonawca:

wartość

 

Okres realizacji:

 

Nr pracy i porozumienia

 

Tytuł

Kierownik

Wykonawca

Wartość

Okres realizacji

504/02144/1142-504/02156/1142-

nr decyzji 5339/E-365/M/2015

13 tematów

 

 

67 757,03

 

2015/2016-rozliczone i zakończone

 

504/02807/1142/42.-504/02825/1142/42.

Nr decyzji 5339/E-365/M/2016

19 tematów

 

 

146 140,00

2016/2017

VII 504/SPUB  
 

Nr pracy i porozumienia

Tytuł:

 

 

Kierownik:

Wartość:

 

 

Okres realizacji:

 

 

Nr pracy i porozumienia

Tytuł

 

Kierownik

Wartość

 

Okres realizacji

504/02159/1142/41. Decyzja nr 5339/E-365/SPUB/2015

Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. Przemysłowy tomograf komputerowy (CT) Metrotom 800.

 

dr hab. inż. Adam Woźniak, prof. nzw. PW

260 978,60

 

 

2015/2016 – rozliczony i zakończony

 

 

504/02827/1142/41. Decyzja nr 5339/E-365/SPUB/2016/1

Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. METROTOM 800

Dr hab. inż. Adam Woźniak, prof. nzw. PW

393 900,00

 

2016/2017

IX. Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni  
 

Nr  Porozumienia

 

Tytuł

 

 

Kierownik

Wartość dofinansowania

Okres realizacji

 

881/00035/1142/28.000000

 

Modernizacja i doposażenie pracowni metod nieinwazyjnych monitorowania procesów regulacji krążeniowo-oddechowej (sala 415)

Dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. nzw. PW

40 000,00

31.12.2016 – rozliczony  I zakończony

     

Działalność Instytutu w roku 2015– wykaz realizowanych prac  (projekty, zlecenia zewnętrzne)

I. Projekty finansowane przez NCBiR  
1

Nr projektu

Umowa nr

Rodzaj projektu

Tytuł 

Kierownik

Okres realizacji 

513/00246/1142/70.-513W 1142 0160 000

0015/R/ID 1/2011/01

Rozwojowy na rzecz obronności

„Zaprojektowanie mobilnej platformy do wspomagania badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN”

Prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk

2011-2015- projekt  rozliczony i zakończony 28.02.2015 r.

2

Nr projektu

Umowa nr

Rodzaj projektu

Tytuł 

 

Kierownik:

 

Okres realizacji 

513/00332/1142/70.-513L/1142-0513 000

GRAF-TECH/NCBR/05/13/2012

Projekt krajowy – GRAF-TECH- przemysłowy

„Grafenowe pokrycia specjalnych kół zębatych i łożysk ślizgowych”

 

Dr inż. Jan Tomasik

 

01.12.2012 – 30.11.2015-projekt rozliczony i zakończony30.11.2015 r.

3

Nr projektu

Umowa nr

Rodzaj projektu

Tytuł 

Kierownik: 

Okres realizacji 

513/00222/1142/70.-513L 1142 0907 000

GRAF-TECH/NCBR/09/07/2013

Projekt krajowy – GRAF-TECH -przemysłowy

Grafenowe pasty i atramenty do drukowania ścieżek i warstw przechodzących w zastosowaniu do zabezpieczenia dokumentów

Prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

01/2013 – 30.06.2016 r.

4

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

Kierownik

Okres realizacji

513/00262/1142/70.-513G/1142  0010 000

PBS1/B4/6/2012

Badania stosowane

„Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń stalowych elementów konstrukcyjnych na podstawie analizy zjawisk magnetomechanicznych w ziemskim polu magnetycznym”

Prof.  dr hab. inż. Adam Bieńkowski

01.12.2012 – 30.11.2015-projekt rozliczony i zakończony30.11.2015 r.

5

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł:

Kierownik

Okres realizacji

513/00333/1142/70.-513L/1142 1214 000

GRAF-TECH/NCBR/12/14/2013

Projekt krajowy – GRAF-TECH- rozwojowy

Grafenowe czujniki pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych

Dr inż. Jacek Salach

06/2013-05/2016-zadania dotyczące PW  rozliczone i zakończone  30.11.2015 r.

6

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

Kierownik

Okres realizacji

513/00330/1142/70.-513G/1142-0016 000

PBS2/B6/16/2013

Projekt krajowy-badania stosowane

„Opracowanie i zastosowanie wysokiej dokładności metod pomiarowych do optymalizacji konstrukcji wag laboratoryjnych o ultra wysokiej rozdzielczości”

Prof.nzw.dr hab.inż. Adam Woźniak

01.10.2013-30.09.2016

7

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

Kierownik

Okres realizacji

511/00022/1142/05.-5015/1142/9019 000

Pol-Nor/209584/19/2013

Projekt badawczy

„Effect of selected echocardiographic data acquisition parameters on accuracy of the myocardial deformation estimation: implications for the possibile measurement standardization”

Dr inż. Beata Leśniak-Plewińska

01.09.2013-31.12.2016 r.

8

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

Kierownik

Okres realizacji

513/00331/1142/70.- 513G/1142/0018 000

PBS2/B3/18/2013

Badania stosowane

„Wagosuszarka mikrofalowa do specjalistycznych pomiarów wilgotności”

Dr inż. Jacek Salach

01.10.2013-30.09.2016 –w Instytucie rozpoczęto 01.01.2014 r.

9

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł 

Kierownik

Okres realizacji

513/00251/1142/70.-513G/1142/0222 000

PBS2/B3/17/2013

Badania stosowane

„System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji”

Prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk

01.09.2013-31.08.2016 – w Instytucie rozpoczęto realizację 01.01.2014

10

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

Kierownik

Okres realizacji

513/00347/1142/70.513/00347/1142

UOD-DEM-1-215/001

Badawczo-rozwojowy

„Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”

Dr inż. Marcin Słoma

01.07.2014-30.06.2016

11

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Okres realizacji

513/00367/1142/70.

PBS3/A6/21/2015

Badania stosowane

„Zastosowanie nowej ultra-precyzyjnej metody pomiarowej do budowy kompaktowego czujnika mikroodchyleń kątowych oraz systemu stabilizacji kierunku wiązki światła emitowanej przez laser”

Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz

01.04.2015-31.03.2018

12

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

Kierownik

Okres realizacji

513/00376/1142/70.

DOB-1-3/1/PS/2014

Badawczo-rozwojowy na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

„Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM”

Prof.dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

2015-2020

II. Projekty finansowane przez NCN  
13

Nr projektu

Nr umowy

Rodzaj projektu

Tytuł

 

 

Kierownik

Okres realizacji

505/00560/1142/46.-505G/1142/0007 000

UMO-2012/07/B/ST7/01441

Projekt badawczy

„Badania ograniczeń estymacji gradientów deformacji w ścianie modelu lewej komory serca –studium możliwości identyfikacji symulowanego zawału niepełno ściennego”

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

09.07.2013-08.07.2016

     
IV. Prace badawcze i usługowe zlecane przez podmioty zewnętrzne  
1

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

Kierownik

Okres realizacji

501E 1142 0325 000/501210100931

Nr 5867

„System nadzoru ilości paliw płynących w rurociągach przesyłowych”

 

Prof. nzw. dr hab. inż. Mateusz Turkowski

12/2016

2

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

 

Okres realizacji

501210101203

Nr 1/2015

„Druk wyświetlaczy elektroluminescencyjnych na opakowaniach szklanych”

 

 

Prof.dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

 

09.10.2015 r.

3

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Okres realizacji

501220100425

Nr 1142/1/2015

„Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie fizycznego modelu piersi wraz z pełną dokumentacją wykonawczą, instrukcją obsługi i naukowym raportem na temat wykonanego modelu w odniesieniu do fizjologii piersi”

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

27.04.2015-27.03.2016

4

Nr pracy

Nr umowy

Tytuł

 

 

Kierownik

Okres realizacji

501220100426

Nr 3/PBS2/PŚk/2015

„Wykonanie pomiarów struktury geometrycznej powierzchni oraz udział w walidacji zastosowanego oprogramowania poprzez wykonanie analizy wyników”

Dr inż. Jan Tomasik

01.06.2015-10.04.2016

5

Nr pracy

Nr zlecenia

Tytuł

 

 

 

Kierownik

Okres realizacji

501220100430

173/CPC/2015

Wytworzenie warstw ceramicznych na podłożach stalowych dostarczonych przez zleceniodawcę do pracy badawczo-rozwojowej pt. „Sitodrukowanie materiałów tlenkowych w postaci pasty na podłoża stalowe”

dr inż. Marcin Słoma

2015 r.

6

Nr pracy

Nr zlecenia

Tytuł

 

 

Kierownik

Okres realizacji

501210100927

Z dnia 03.11.2014 r.

Opinia o innowacyjności technologii obrazowania cyfrowego za pomocą mammografu cyfrowego  z tomosyntezą  Amulet  Innovality

dr inż. Piotr Tulik

2015 r.

7

Nr pracy

Nr zlecenia

Tytuł

Kierownik

Okres realizacji

501230101626

Różne

Wzorcowanie przepływomierzy

Prof.nzw. dr hab. Mateusz Turkowski

2015 r.

8

Nr pracy

Nr zlecenia

Tytuł

 

 

 

 

Kierownik

Okres realizacji

501230101622

Różne

Wykonywanie pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych Accura, tomografie komputerowym METROTOM  800,  kont urografie Perthometer  PCV, okrągłościomierzu, profilomierzu

 

Mgr inż. Tomasz Kowaluk

2015 r.

     
V. Działalność statutowa  
 

Nr pracy

Tytuł

 

Kierownik:

Podtematy:

 

 

 

 

Okres realizacji :

504/01747/1142/40.

„Metody, urządzenia i aparatura dla inżynierii biomedycznej i mechatroniki”

Prof. nzw. dr hab. inż. Adam Woźniak

1)      Metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego

2)      Metody i  urządzenia dla Inżynierii Biomedycznej

3)      Opracowanie metod pomiarowych, budowa i modernizacja stanowisk badawczych oraz badania dokładności pomiarów wybranych wielkości

 

2015/2016

VI. Granty Dziekańskie  
 

Nr pracy i porozumienia

Tytuł:

 

 

Kierownik:

Wykonawca:

Okres realizacji:

504/02144/1142-504/02156/1142

13 tematów

 

 

 

31.12.2015 r.

 

Nr pracy i porozumienia

Tytuł:

 

 

Kierownik:

 

Okres realizacji:

Decyzja nr 5339/E-365/SPUB/2015

Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. Przemysłowy tomograf komputerowy (CT) Metrotom 800.

 

Prof. nzw. dr hab. Inż. Adam Woźniak

31.12.2015 r.