Koła naukowe

Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii „ADV-TECH”

Koło zajmuje się prowadzeniem projektów z zakresu wytwarzania elementów elektronicznych i precyzyjnych. Organizujemy kursy dla studentów: kurs obróbki toczeniem oraz kurs projektowania obwodów drukowanych. Najbliższe projekty dotyczą elektroniki organicznej, metody naparowywania próżniowego cienkich warstw oraz utworzenia pracowni do mikromontażu obwodów elektronicznych (wraz z wytwarzaniem obwodów drukowanych). Prowadzimy również projekty w skali makro- np. opracowanie nowoczesnego sterowania komputerowego (CNC) dla tradycyjnych maszyn. Zamierzamy wytwarzać elementy elektroniczne i precyzyjne dla innych Kół Naukowych oraz popularyzować mikro- i nanotechnologie.

Opiekun Koła: dr inż. Andrzej Skalski; a.skalski@mchtr.pw.edu.pl
Przedstawiciel Zarządu Koła: Paweł Latoszek

Koło Naukowe Sensory Mechatroniczne „SENS”

Zadaniem Koła Naukowego jest propagowanie wiedzy na temat budowy i eksploatacji sensorów stosowanych w urządzeniach mechatronicznych, realizacja własnych pomysłów konstrukcyjnych w zakresie sensorów, a także współpraca z ośrodkami naukowymi i umożliwienie rozwoju kariery studentów w zakresie innowacyjnych projektów realizowanych przez zakład Sensorów i Systemów Pomiarowych oraz PIAP. Koło organizacje kursy doszkalające i zwiedzanie obiektów interesujących pod względem mechatronicznym.

Opiekun Koła: prof. nzw.dr hab. inż. Roman Szewczyk 
Przedstawiciel Zarządu Koła: mgr inż. Michał Nowicki; m.nowicki@mchtr.pw.edu.pl

Koło Naukowe Biocybernetyki i Inżynierii Biomedyczne

Opiekun Koła: dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. PW; g.cybulski@mchtr.pw.edu.pl
Przedstawiciel Zarządu Koła: Michał Nurek; miechal100@gmail.com

Koło Naukowe "Mikron"

Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie metrologii współrzędnościowej, poszerzenie umiejętności praktycznych związanych z pomiarami złożonych elementów przy użyciu optymalnych metod pomiarowych oraz praca badawcza nad problemami występującymi w technice współrzędnościowej. 

Opiekun Koła: dr inż. Tomasz Kowaluk; t.kowaluk@mchtr.pw.edu.pl