Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

Na Politechnice Warszawskiej jest 30 nowych doktorów i 15 doktorów habilitowanych. 27 czerwca 2016 w Małej Auli Gmachu Głównego odbyła się uroczystość ich promocji. Wydarzenie połączono z wręczeniem Medalu Politechniki Warszawskiej i nagród w Konkursie Siemensa.

– Osiągnięcie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego to jedna z najważniejszych powinności Politechniki Warszawskiej – mówił Rektor naszej Uczelni, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Gratulował przy tym wyróżnionym i życzył im, by był to wielki krok w ich naukowej działalności. – Oczekujemy, że obecny rząd znajdzie narzędzia, by osiągnięcia, które tworzycie, które tworzymy na Politechnice, były wykorzystywane w gospodarce – dodawał Rektor.

Promocje doktorskie z Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej za wyróżnione prace doktorskie otrzymalidr inż. Grzegorz Wróblewski i dr inż. Daniel Janczak 

Poza promocjami doktorskimi i habilitacyjnymi na uroczystości wręczono także Medal Politechniki Warszawskiej – to nagroda od 1997 roku przyznawana zasłużonym pracownikom naszej Uczelni i osobom, które przyczyniły się do jej rozwoju. W tym roku Medal otrzymał dr inż. arch. Janusz Kapusta. Wyróżnienie przyznano mu za twórcze łączenie elementów technicznych i naukowych w dziele artystycznym. W laudacji na cześć laureata prof. dr hab. inż. Leon Gradoń przypominał jego osiągnięcia. Janusz Kapusta – absolwent Wydziału Architektury PW – jest wynalazcą  jedenastościennej bryły geometrycznej – K-drona oraz autorem rysunków, które publikowały m.in. "The New York Times" i "The Washington Post". Współpracował też z filmowcami, m.in. Lechem Majewskim, tworzył scenografie do oper i sztuk teatralnych. – Na studiach na Politechnice nauczyłem się ważnej prawdy: Nie myśl o dachu, jeśli nie zaprojektowałeś dobrze fundamentów – mówił Janusz Kapusta, odbierając nagrodę.

W czasie uroczystości nagrody odebrali też laureaci Konkursu Siemensa. W tym roku główne wyróżnienie przyznano już po raz 21., po raz 6. zaś uhonorowano absolwentów. Laureatów Konkursu poznaliśmy w maju. Wśród docenionych przez jury znalazł się dr inż. Krzysztof Wildner z Politechniki Warszawskiej. Z rąk Rektora naszej Uczelni i Dominiki Bettman - Prezes ds. Finansowych Siemens Sp. z o.o. otrzymał nagrodę promocyjną w wysokości 30 tys. zł. To wyróżnienie za pracę doktorską pt. "Metoda przywracania funkcji ruchowych kończyny górnej utraconych w wyniku urazów splotu ramiennego".

Konkurs Siemensa organizowany jest na mocy porozumienia podpisanego przez firmę Siemens i Politechnikę Warszawską.