Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Serdecznie zapraszamy do oglądania nowej strony IMiIB

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

1
Paź

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

00:00 - 30 Wrz 23:59

16
Cze

Letnia sesja egzaminacyjna

00:01 - 30 Cze 23:59

O Instytucie

W Instytucie prowadzone są prace z zakresu:

 • technologii mikrosystemów, technologii elementów precyzyjnych i elektronicznych
 • inżynierii jakości, pomiarów mikro- i makrogeometrii powierzchni
 • sensorów i systemów pomiarowych
 • współrzędnościowej techniki pomiarowej
 • metod oraz aparatury do obrazowania struktur tkankowych, elektronicznych systemów sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów oraz sygnałów biologicznych

W ramach kształcenia na studiach I i II stopnia Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna. Studenci mogą wybrać następujące specjalności:

 • Elektroniczne Systemy Pomiarowe
 • Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
 • Mikrotechnologie i Nanotechnologie
 • Urządzenia Elektromedyczne
 • Techniki Multimedialne
 • Aparatura Medyczna

Strukturę Instytutu tworzy pięć Zakładów.

W celu rozwijania badań i nauki w Instytucie prowadzone są liczne:

 • projekty badawczo-rozwojowe
 • zlecenia zewnętrzne 
 • zadania inwestycyjne
 • koła naukowe i seminaria, na których prezentowane są zróżnicowane działania poszczególnych grup badawczych

Instytut dysponuje:

 • Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarów Geometrycznych
 • Laboratorium Pomiaru Przepływów
 • Komorą Szoków Termicznych

Na stanowiskach prowadzimy działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Wykonujemy również prace zlecone przez firmy zewnętrzne.

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
NIP: 525-000-58-34 
 
Sekretariat Dyrektora
Gmach Mechatroniki, p.152
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
e-mail: sekretariat.imiib@pw.edu.pl